Në mbledhjen e Bordit të Informacionit Gjeohapësinor (BIG) të datës 28.01.2016 nën drejtimin e Ministres së Shtetit për Inovacion

 

dhe Administraten Publike Znj.Milena Harito, ASIG prezantoi një produkt të rëndësishëm të informacionit gjeohapësinor , Ortofoto 2015 për zonat urbane ,si fazë e parë e një investimi të Qeverisë Shqiptare.

Gjithashtu në mbledhje u miratuan dy dokumente të rëndësishëm që lidhen me Standardet Shtetërore për Informacionin Gjeohapësinor në Shqipëri për temat:

  • -Parcelat Kadastrale. 
    -Ndërtesat

Tema të rëndësishme të diskutimit në BIG ishin prezantimi I termave të referencës për “Gjeoportalin Kombëtar” dhe implementimi i projekteve të KRGJSH-së për vitin 2016 (faza e parë).

Në fokus të takimit ishte edhe prezantimi mbi nismat e autoriteteve përgjegjëse ,në fushën e gjeoinformacionit, për vitin 2016 dhe informimi I ASIG-ut për to.

 

 


Shiko Foto Galerinë