Rreth Nesh

“ASIG” është Autoriteti Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor,i ngritur në zbatim të ligjit nr. 72/2012, “Për organizimin dhe funksionimin e infrastrukturës kombëtare të të dhënave gjeohapësinore në Republikën e Shqipërisë”.

Lexoni më shumë

THIRRJA #7: PROGRAMI KOMBËTAR I PRAKTIKAVE TË PUNËS
Workshop rajonal me agjencitë përgjegjëse për informacionin gjeohapësinor në Ballkanin Perëndimor, në kuadër të projektit SPATIAL II
Praktikë profesionale me studentët e Gjeodezisë
Vizitë e përfaqësuesve të Institutit Gjerman pranë ASIG
Organizohen konferencat përmbyllëse të bashkëpunimit mes JICA dhe ASIG
Mbledhje e Bordit të Informacionit Gjeohapësinor, datë 30.09.2021
THIRRJA #6: PROGRAMI KOMBËTAR I PRAKTIKAVE TË PUNËS
NJOFTIM PËR REGJISTRIMIN E PËRDORUESVE NË SISTEMIN ALBCORS
 

TUTORIAL

                                                                                                                                             Gjeoportali Kombëtar është një hap shumë i rëndësishëm i ndërmarrë nga ASIG në kuadrin e krijimit...