Rreth Nesh

“ASIG” është Autoriteti Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor,i ngritur në zbatim të ligjit nr. 72/2012, “Për organizimin dhe funksionimin e infrastrukturës kombëtare të të dhënave gjeohapësinore në Republikën e Shqipërisë”.

Lexoni më shumë

ASIG merr pjesë në Konferencën e II-të ndërkombëtare për mbrojtjen e mjedisit të ujit dhe zhvillimin e qëndrueshëm
Organizohet workshop-i me temë “Përdorimi i imazheve hiperspektrale”
Përdorimi i shërbimeve satelitore për evidentimin e dëmeve nga zjarri
Publikohet informacioni gjeohapësinor për temën  “Zonat me Rreziqe Natyrore”
Albanian Space System
Video informuese mbi paraqitjen tre dimensionale (3D) të ndërtesave në Gjeoportalin Kombëtar
Mbledhje e Bordit të Informacionit Gjeohapësinor, datë 22.06.2023
ASIG merr pjesë në Takimin Bilateral të  Kapitullit 27 mbi Mjedisin dhe ndryshimet klimatike
 

TUTORIAL

                                                                                                                                             Gjeoportali Kombëtar është një hap shumë i rëndësishëm i ndërmarrë nga ASIG në kuadrin e krijimit...