Nr. Rendor 

 Data e  regjistrimit të  kërkesës 

   Objekti 

 Data e kthimit të  përgjigjes 

 Statusi i    kërkesës  Tarifa
 1    10.10.2016 Kërkesë  për informacion në lidhje me Ortofoto 2007 dhe Ortofoto 2015. 

 13.10.2016

 Është përcjellë  përgjigjja  me  shkresë zyrtare.

 

Përfunduar

 

   jo

 2   17.10.2016 Kërkesë  për informacion në lidhje me Ortofoto 2007

 21.10.2016

Është përcjellë përgjigjja  me shkresë zyrtare.

 

Përfunduar

 

   jo

 3   7.12.2016 

Kërkesë  për informacion në lidhje me Ortofoto 2015

 16.12.2016

Është përcjellë    përgjigjja me shkresë zyrtare.

   

  Përfunduar

  

   jo

 4   24.02.2017

Kërkesë  për informacion në lidhje me Ortofoto 2007 dhe Ortofoto 2015.

 27.02.2017

Është përcjellë  përgjigjja me shkresë zyrtare.

  

  Përfunduar

  

   jo

 5   29.03.2017

Kërkesë  për informacion në lidhje me "Zonat e Mbrojtura"

 30.03.2017

Është përcjellë përgjigjja me shkresë zyrtare

   

  Përfunduar

 

   jo

 6

  04.05.2017

 

Kërkesë  për informacion në lidhje me Ortofoto 2007 dhe Ortofoto 2015

  05.05.2017

Është përcjellë përgjigjja me shkresë zyrtare

  Përfunduar

   jo

 7

  29.06.2017

Kërkesë  për informacion në lidhje me Ortofoto 2015

30.06.2017

Është përcjellë përgjigjja me shkresë zyrtare

  Përfunduar

   jo

 8

  27.09.2017

Kërkesë  për informacion në lidhje me Ortofoto 2007 dhe Ortofoto 2015

 29.09.2017

Është përcjellë përgjigjja me shkresë zyrtare

  Përfunduar

   jo