Lista e Projekt Akteve te ASIG, që Janë Paraqitur ose do të Paraqiten për Konsultim Publik, për Vitin 2016