Autoriteti Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor

Adresa: Rr."Papa Gjon Pali II" Numër 3, Kati 2, Tiranë

Telefon: +355 4 223 6762

Na shkruani: