Autoriteti Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor

 

Rr."Papa Gjon Pali II" Numër 3 Kati 2 Tiranë
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tel. +355 4 223 6762.