ASIG ka publikuar në Gjeoportalin Kombëtar Ortofoton 2015 për zonat urbane, e cila ju vjen në ndihmë planeve rregullese në vend, procesit të legalizimit dhe përmirësimit të të dhënave të hartës së pasurive të paluajtshme.

 

 

 

 

 

Ortofoto RGB

 

Te nderuar perdorues !

Ju bejme me dije se qe prej dates 13.01.2016 sistemi ALBPOS ka rifilluar funksionimin e tij, gjithashtu dhe web faqa zyrtare e tij albpos.net .

Per zhvillime te metejshme do te mbetemi ne kontakt!

Organizohet më datë 16/07/2015  ora 09:00 mbledhja e rradhës e Bordit të Informacionit Gjeohapësinor -BIG 

Mbledhja organizohet pranë  Godinës “Ish-Inima” Kati II (Salla Europa), Rruga Papa Gjon Pali II, Tiranë.

Axhenda e Takimit paraqitet në dokumentin e mëposhtëm:

 

AXHENDA E MBLEDHJES

Page 2 of 3