Ftesë për Ofertë

1. Me qëllimin e kontribuimit në zbatimin e Programit të Bashkëpunimit Teknik

nga Agjensia Japoneze për Bashkëpunim Ndërkombëtar (JICA) në Shqipëri, Korporata PASCO, e cila u kontraktua nga JICA si konsulent për Projektin mbi Informacionin Gjeohapësor për Zhvillimin e Qëndrueshëm të Tokës në Zonën Tiranë-Durrës dhe duke pasur vendin e saj kryesor të biznesit në 1-1-2 Higashiyama, Meguro-ku, Tokio 153-0043, Japoni (http://www.pasco.co.jp/eng/), po planifikon të sigurojë pajisje përmes procedurave të Ofertave Konkuruese (CB).

2. Korporata PASCO fton oferta të mbyllura nga ofertues të kualifikuar, për pajisjet e përdorura në zhvillimin e informacionit gjeohapësinor.

3. Ofertuesit e kualifikuar të interesuar mund të marrin Dokumentet e Ofertimit dhe informacione të mëtejshme nga Znj / Nami SEIMIYA e Korporatës PASCO, e cila është koordinatore e Ekipit të Projektit JICA, përmes adresës së postës elektronike në vijim; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4. Programi i Tentuar i Ofertave është si në vijim;

(1) Afati i fundit për Kërkesën e Dokumenteve të Ofertimit: 13:00, 9 Maj 2018 [Koha Shqiptare]

(2) Afati i fundit për Sqarimin e Dokumenteve të Ofertimit: 13:00, 16 Maj 2018 [Si më sipër]

(3) Afati i fundit për përgjigjen ndaj Sqarimit: 13:00, 23 Maj 2018 [Si më sipër]

(4) Periudha për dorëzimin e Propozimit Teknik: Nga ora 9:00 deri më 16:00 të datës 29, 30 dhe 31 Maj, dhe nga ora 9:00 deri më 14:00 të datës 1 Qershor 2018.[Si më sipër]

(5) Parashtrimi i Propozimit Financiar dhe Hapja e Ofertës: 10:00, 14 Qershor 2018 [Si më sipër] Ofertat do të hapen në prani të përfaqësuesve të ofertuesve në Tiranë.