Nga eventi i organizuar në kuadër të Javës së Inovacionit 2017 në ambientet e Universitetit "Polis" ku u prezantua Gjeoportali i Ri Kombëtar i zhvilluar nga ASIG në përputhje me standardet europiane të direktivës INSPIRE, ku morën pjesë përfaqësues të Botës Akademike, përfaqësues të Instutucioneve Shtetërore si dhe përfaqësues të Subjekteve Private.

Hartat Dixhitale janë një instrument i rëndësishëm për të gjithë institucionet publike e private si dhe ekspertët e fushës .Në këtë aktivitet u diskutua mbi përdorimin e Gjeoportalit Kombëtar dhe se si Universitetet po i përdorin të dhënat e këtij Gjeoportali duke krijuar hapësira të reja punësimi për të rinjtë.