Kompania “HansaLuftBild” ka filluar misionin e fotografimit Ajror në Republikën e Shqipërisë. Pasi ka përfunduar fushatën e matjeve në terren për sinjalizimin dhe matjen e pikave të kontrollit të fotografimit Ajror( 660 GCP), Kompania Gjermane ka nisur zbatimin e projektit të fazes së fotografimit Ajror dhe skanimit të territorit sipas rezolucioneve të parashikuara në projekt. Parashikohen të kryhen rreth 40 000 fotografime gjithsej. Në bazë të projektit janë parashikuar rreth 16600 foto në zonat urbane me rezolucion 8 cm dhe 15500 foto në zonat rrurale me rezolucion 20 cm. Gjithashtu projekti ka parashikuar Skanimin e territorit me rezolucione të ndryshme duke filluar me zonat urbane 5 pika/m2 (sip.1028 km2), zonat kodrinore-fushore me rezolucion 2 pika/m2(sip.10340km2) dhe zonat malore me 1pikë/m2. (Sip.17380km2).