Udhezues teknik për kontrollin e të dhënave e sistemeve te informacionit gjeografik.
Udhëzues Teknik i Detajuar mbi Profilin e Metadatave  
Rregullat e Shërbimeve të Rrjetit  
Standardet Teknike për Planifikimin, Realizimin dhe Kontrollin e Fotografimit Ajror dhe Skanimit Lidar