GEOPORTAL
 

Ne duart tuaja

Akses kudo
 

Ne cdo kohe

NSDI sipas
 

Direktives INSPIRE

ASIG

Autoriteti Shteteror Per Informacionin Gjeohapesinor

Rreth Nesh

“ASIG” është Autoriteti Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor,i ngritur në zbatim të ligjit nr. 72/2012, “Për organizimin dhe funksionimin e infrastrukturës kombëtare të të dhënave gjeohapësinore në Republikën e Shqipërisë”.

Lexoni më shumë

Përdorimi i Hartës Unike Dixhitale rriti numrin e legalizimeve
Mbledhje e BIG date 27.10.2016
Mbledhje e Bordit për Informacionin Gjeohapësinor- BIG, datë 21.07.2016
U zhvillua me sukses Eventi “Prezantimi i Gjeoportalit Kombëtar dhe   Kufijve Administrativë sipas Ndarjes së Re Territoriale”
Mbledhje e Bordit për Informacionin Gjeohapësinor- BIG, datë 28.01.2016
WorkShop i Projektit IMPULS. Tiranë 17-19 Nëntor 2015
Mbledhje e Bordit për Informacionin Gjeohapësinor- BIG, datë 22.10.2015
Mbledhje e Bordit për Informacionin Gjeohapësinor- BIG, datë 16.07.2015